Lagerchef

Tanken på tullhantering ger mig lite ont i magen

Tullansvarig och tullansvarig, det ligger mest på mig för att ingen annan ville eller kunde ta det. Jag jobbar vanligtvis med annat, men får ratta även detta efter bästa förmåga, men har ofta lite magont över att vi inte gör hundra procent rätt. För hur ska jag kunna hålla koll på alla HS-koder på våra produkter och handelsavtal till alla länder vi säljer till?

Låt oss hjälpa dig

Tulltaxor, statistiska nummer, HS koder, antidumpningsregelverk, importmoms. Begreppen är många och inte alls självklara för någon som inte är väl insatt i import och export samt de lika tullregelverk som finns. Dessutom är tullhantering i stor utsträckning fortfarande förhållandevis manuell och tidskrävande.

Krav på rapportering, leveransvillkor och sammanställning av momsrapporter är bara några av de uppgifter som ett företag med import och export måste kunna hantera. I de allra flesta fall så har man ett tullombud som gör detta, alternativt låter man transportören inte bara hantera transporten (hemtaget) utan också hela importproceduren. Detta är oftast ett bekvämt alternativ för de allra flesta, det ska liksom bara fungera.

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som importör respektive exportör, som ansvarar för att dokumentationen är korrekt och innehåller alla de uppgifter som krävs för att det inte ska fastna i tullen, något som händer emellanåt. I dessa fall håller tullen på godset och ber om kompletterande dokumentation i form av förtydliganden kring varan, värden, ursprung som två exempel. Om man använder fel statistiska nummer så kan det leda till att fel värden rapporteras och kan leda till sanktioner och föreläggande trots att man tror att man gjort allt rätt.

Vår lösning

Att ha en tydlig rutin och inte minst kunskap i allehanda tullrelaterade frågor vid import och export samt hur dessa ska hanteras är kritiska framgångsfaktorer för att säkerställa en hög kvalitet och slippa onödig byråkrati och långdragna processer. Vi säkerställer en effektiv och till stora delar helt digital tullhantering vid export såväl som import. Vi dubbelkollar alla dokument och hjälper er vid eventuella frågor. Om varan mot förmodan skulle fastna i tullen av någon anledning så fångar vi upp det, kontaktar den lokala tullmyndigheten och begär in eventuell ytterligare dokumentation som kan tänkas behövas. Vi gör sammanställer en avvikelserapport och uppdaterar rutiner kring specifika varor eller sändningar för att säkerställa en trygg och effektiv leverans.

Tjänster

Customs

Automatisera hanteringen och styrningen av dina import- och exportdeklarationer. Du vet att tulltaxan stämmer och slipper all oro för ökade kostnader eller eventuella straffavgifter om någon skulle råka göra fel.

Läs mer

Control tower

Behöver du lite extra hjälp och stöd i vardagen för att få allt att flyta på? Anlita vårt kontrolltorn så sätter vi på oss din hatt och går dina ärenden så du kan fokusera på din core business istället.

Läs mer

Har du fler funderingar, vill snacka lite supply chain eller undrar hur vi kan stödja dig ytterligare? Boka gärna ett möte med oss via knappen nedan så ser vi vad vi kan sy ihop tillsammans!