Lagerchef

Reklamera en transport – är det överhuvudtaget värt besväret?

#reklamation #skada

Våra produkter är ju lite av det mer ömtåliga slaget. Även om vi försöker emballera dem så gott det går så kan du ge dig fasen på att något allt som oftast går sönder. Så vad jag fyller mina dagar med? Reklamationer och åter reklamationer. Och processen för detta är ju som gjord för att man ska tröttna längs vägen och sen gäller det att man jagar och följer upp varje ärende också för att vara säker på att det tas om hand.

Låt oss hjälpa dig

Reklamationer upplevs oftast som tidsödande och ibland till och med som rent slöseri med tid, dock måste de göras om du överhuvudtaget vill få någon ersättning för en skada. Det ska noteras på fraktdokument, fotograferas och undersökas och dessutom ska chauffören informeras. Reklamationen ska sedan skickas till transportören tillsammans med komplett dokumentation, oftast inom 7 dagar efter det att skadan upptäcktes. När detta är gjort så startas handläggning av ditt ärende i turordning och inte sällan tar det långt tid innan reklamationen godkänns. Om din skada blir godkänd så betalar transportören ut en ersättning till dig som oftast inte motsvarar varans värde eller de anspråk som står i relation till skadan. Ersättningen som betalas ut styrs oftast av nationella såväl som internationella regelverk där ersättning betalas ut per kilo utan att egentligen ta hänsyn till varans värde. Ett tips om man transporterar varor med ett högre värde är att teckna en separat försäkring med respektive transportör, alternativt åberopa företagets varuförsäkring om sådan finns.

Vår lösning

För de som använder vår kontrolltornstjänst så ombesörjer vi hela processen. Det börjar med att ta fram en tydlig rutin av vilken dokumentation som måste finnas och vad som måste göras direkt på plats. Sedan kan vi hjälpa er genom att ta hela ansvaret för att driva dessa ofta långdragna processer gentemot transportören såväl som försäkringsbolag och kan såklart svara på eventuella frågor relaterat till reklamationer och försäkringar. När reklamationen förhoppningsvis blivit godkänt av transportören så arkiverar vi all dokumentation, tar emot eventuell ersättning från dem för att sedan betala ut det till er utan onödiga dröjsmål. Vill du ha en snabb, säker och effektiv hantering av reklamationer, då är vår tjänst Globl Control Tower rätt val.

Tjänster

Control tower

Behöver du lite extra hjälp och stöd i vardagen för att få allt att flyta på? Anlita vårt kontrolltorn så sätter vi på oss din hatt och går dina ärenden så du kan fokusera på din core business istället.

Läs mer

Har du fler funderingar, vill snacka lite supply chain eller undrar hur vi kan stödja dig ytterligare? Boka gärna ett möte med oss via knappen nedan så ser vi vad vi kan sy ihop tillsammans!