Inköpare

Hur kan jag mäta hur bra mina leverantörer är på att orderbekräfta och leverera i tid?

#inköp #leverantör #kpi

Mäta leverantörsperformance, där har du en utmaning som heter duga. Det muttras en hel del om hur dåliga våra leverantörer är, men jag är ganska övertygad om att det bara är en upplevd känsla, inte fakta. Men trots det saknar jag verktyg för att följa upp deras performance på riktigt och kan således varken bekräfta eller dementera.

Låt oss hjälpa dig

För att följa upp och utvärdera en inköpsprocess är det viktigt att sätta upp objektiva mätningar som är transparenta så att båda parter har samma data och kan ha en faktabaserad diskussion. För den operativa inköpsprocessen är det bland annat viktigt att mäta när en order skickas, när den bekräftas och när transporten avgått. Det är dessutom viktigt att kunna se eventuella ändringar i artiklar, kvantitet, pris och leveransdatum. Om allt detta mäts på ett sätt som är överenskommet av båda parter är det lätt att se trender, avvikelser och att hitta förbättringsförslag.

Vår lösning

vChains tjänst Globl Purchase integreras med kundens ERP och skickar order till leverantören, antingen direkt till leverantörens ERP eller via mail. Alla klockslag registreras i Purchase, tex när ordern skickats, när den bekräftats och eventuella ändringar i artiklar, kvantitet, pris och leveransdatum. På det sättet har både kund och leverantör ett gemensamt dataunderlag att förhålla sig till.

Tjänster

Purchase

Automatisera din process för inköp. Fånga upp avvikelser och syna precisionen hos varje leverantör. Varför lägga tid och pengar på att leta fel? Nu kan du säkra kvaliteten direkt – utifrån helskarp data.

Läs mer