Ekonom

Det tar en evighet att fördela transportkostnaderna till rätt enhet internt

För att få bättre kontroll på våra transportkostnader tog vi för ett tag sedan beslutet att samla alla kostnader hos oss på huvudkontoret, så alla fakturor trillar in till mig. Det i sig är väl fine, men sen ska jag distribuera ut kostnaderna till alla våra sajter och dotterbolag. Tror inte det blivit rätt en enda gång. Antingen hamnar det en kostnad för mycket på ett dotterbolag, eller så missas det och svartepetter landar hos oss på huvudkontoret. Att dessutom stämma av alla dessa rader, vad är korrekt debiterat och vad är fel? Jag har ju inget att jämföra emot. Våra transportkostnader är högre än vad vi fakturerar vidare till kund, så vårt fraktnetto är negativt, varför?

Låt oss hjälpa dig

Genom att centralisera transportinköp finns det stora besparingar att göra, både i rena transportkostnader och i effektivare hantering. Men det finns några utmaningar som tillkommer och en av dem är att, tex i ett bolag med många sajter och geografiska enheter, fördela transportkostnaderna till flera kostnadsställen.

Det första man kan göra är att be sina transportörer om hjälp, vissa kan (och vill) gruppera sina fakturor och fakturaspecar. Tyvärr blir det sällan på samma sått för alla transportörer om du inte är en extremt stor transportköpare och kan ställa hårda krav på dina transportörer. Ett annat sätt är att hitta lösningar i excel eller i ditt ERP för att hantera detta, för att göra det manuellt är extremt tidskrävande och blir ofta fel. Ett tredje sätt är att ta hjälp av logistikleverantörer som kan hjälpa till med detta.

När det sedan gäller transportkostnader är det en djungel för de allra flesta. Att ha ett systematiskt och noggrant arbetssätt med att kontrollera fakturor är grunden i att ta kontroll över sina transportkostnader. Vi rekommenderar följande steg:

  1. Ha koll på vad som ingår i dina fraktavtal
  2. Beräkna vad frakten borde kosta – så att du har något att jämföra med när fakturan kommer
  3. Identifiera och analysera de avvikelser du hittar i fakturan

Åtgärda källan avvikelserna, ofta ligger den i er hantering men ibland hos transportören.

Vår lösning

Globl Invoice Control är vår tjänst för allt som har med mottagande av fakturor, kontroll samt distribution eller om man så vill uppdelning av transportkostnader att göra.

Vi tar emot era fakturor elektroniskt från transportören och stämmer sedan av varje enskild rad på fakturan (en rad motsvarar en sändning) mot det sändningspris som vChain beräknat, baserat på de vikt och volymuppgifter som angetts för sändningen.

När detta är gjort så går fakturan vidare till betalning. Vi kan då dela upp kostnaderna utefter hur ni önskar kontera dem, vi kan till och med använda era kontonummer (hur ni bokför frakter) och använda som artikelnummer så det blir enkelt att och bokföra rätt belopp mot rätt konto.

Har ni flera olika enheter som ska bära sina egna kostnader så kan vi göra uppdelningen och fakturera varje enhet separat på deras villkor, tex utländska valutor. Vi kan sammanställa alla dina transportfakturor till en enda månadsfaktura, avstämd och kontrollerad, bara att betala.

Glöm all ångest förenat med kontroll av transportfakturor, vi tar hand om det åt dig.

Tjänster

Invoice control

Vad är MAUT? Och demurrage? Känner du dig vilse i transportfakturadjungeln? Eller hinner du helt enkelt inte med att kontrollera dem? Låt oss göra jobbet att hitta avvikelserna och red ut dem själv alternativt låt oss göra även det.

Läs mer

Har du fler funderingar, vill snacka lite supply chain eller undrar hur vi kan stödja dig ytterligare? Boka gärna ett möte med oss via knappen nedan så ser vi vad vi kan sy ihop tillsammans!