Hållbarhetsansvarig

Alltså det känns inte rätt att utelämna transporter i vår hållbarhetsrapport…

#utsläpp #emissions #hållbarhet

Vi ska nu sammanställa vår hållbarhetsrapport och borde verkligen ta med transporter som en del av det vi rapporterar med tanke på hur stor inverkan detta har på vår business. Men bristen på tillförlitlig data och kunskap i ämnet gör att vi känner oss väldigt osäkra och hittills har valt att utelämna detta.

Låt oss hjälpa dig

Det finns många olika sätt att förhålla sig till just hållbarhetsuppföljning. Inom flera områden finns bra och välutvecklade rutiner och en tydlig struktur för hur olika mätvärden ska följas upp och följaktligen också rapporteras, medans det inom vissa andra områden är det inte lika självklart hur denna rutin ska se ut och allra minst hur rapporteringen ska se ut eller vilken standard den ska följa. Det är allmänt känt att just transporter står för en stor del av den miljöpåverkan som vår omgivning utsätts för, dock är det inte lika självklart för transportköpare hur denna millöpåverkan ska följas upp.

Oftast kan transportörerna som du är kund till förse dig med olika typer av miljörapporter, dessa behöver harmoniseras och sammanställas och det är ofta ett omfattande jobb och inte väldigt enkelt.  Det finns naturligtvis standarder för att följa upp miljöpåverkan från  transporter, där den Europeiska EN16258 är den allra vanligaste.

Vår lösning

Vår tjänst emissions är lösningen på din uppföljning och ger dig en enkel och tydlig bild över just er miljöpåverkan, tillgänglig genom några enkla klick. Tjänsten ger dig möjlighet att ta ut egna rapporter och analysera er miljöpåverkan mer i detalj. Vi sätter upp s.k. allokeringar där vi matchar era relationer och transportsätt för att sedan låta tjänsten räkna ut era utsläpp enligt den europeiska standarden EN 16258. Kopplar du även ihop tjänsten Emissions tillsammans med Transport så får du utsläppsdata i realtid för alla de transporter du bokar.

Tjänster

Emissions

Med vår modul för utsläppsberäkning får du en total bild av dina utsläpp på sändningsnivå, kan följa upp, agera och rapportera. Ta ditt ansvar och börja mäta dina utsläpp idag, för att kunna påverka dem imorgon.

Läs mer

Transport

Ta kontroll över dina in- och/eller utleveranser. Optimera flöden för effektiv produktion och precisa kundleveranser. Du får de verktyg du behöver för att automatisera dina transportbokningar och den fakta som krävs för att kunna följa upp desamma.

Läs mer