vChain och Wapro inleder samarbete

2020-02-27

Pressmeddelande

vChain AB meddelar idag att man ingått avtal avseende leverans av tjänsterna globl inbound respektive outbound  till det svenska bolaget Wapro AB med huvudkontor i Karlshamn.

Avtalet omfattar Wapro’s verksamheter i Sverige och USA. Wapro levererar ventiler för att skydda människor och fastigheter från översvämningar och tillbakaflöden. Wapro har på kort tid sett ett ökande intresse för deras produkt i USA och inleder nu samarbetet med vChain för att kunna öka servicenivån ytterligare.

 

Avtalet som är över tre år med start den 1 mars 2020

 

Tjänsten som vChain kommer att leverera innefattar övervakning och avvikelsehantering av varuflöden med möjlighet att addera ytterligare funktionalitet för inköps- och orderövervakning över tid.

För vChain är avtalet av strategisk betydelse i satsningen mot att bli den ledande leverantören av digitala kontrolltornstjänster med fokus på order, inköp och distribution.

Vi är mycket glada att kunna inleda detta samarbete med Wapro i Sverige och USA och får med detta möjligheten att stärka vår position på den amerikanska marknaden som är av stor strategisk betydelse för oss.

Genom samarbetet med vChain kan vi säkerställa att vi kontinuerligt jobbar med att öka servicenivån och leveransprecision mot den för oss så viktiga amerikanska marknaden.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Waldén, Key Account Manager, vChain AB +46 722 16 41 95 

Monica Magnusson, Chief Financial Officer, Wapro AB   +46 702 70 10 56