vChain och Scanfil förlänger samarbete

2019-03-14

Pressmeddelande

vChain och Scanfil har beslutat att förlänga sitt samarbete för en period  om ytterligare tre år. Det förnyade avtalet innebär att vChain ska fortsätta att utveckla och leverera integrerade supply chain tjänster till Scanfil.

Scanfil har en  verksamhet som bedrivs i en komplex produktionsmiljö med högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Med ständigt ökade krav på precision i våra försörjningskedjor,  minskad kapitalbindning och ökad leveranssäkerhet  så har samarbetet med vChain gett oss möjligheten till en bättre överblick av våra försörjningskedjor och med deras tjänster för monitorering samt avvikelsehantering och uppföljning kunnat stärka vår position ytterligare inom ett för oss prioriterat område, säger Lars Wallin, Global Supply Chain Program Manager, Scanfil Sweden AB.

Att vi får förnyat förtroende känns mycket hedrande och vi ser mycket fram emot att tillsammans med Scanfil fortsätta på denna framgångsrika resa. Vår målsättning är att fortsätta utveckla våra tjänster i nära samarbete med våra kunder och genom nya innovativa lösningar leverera ännu bättre tjänster, säger Carl-Henrik Lundh, Director Sales and Marketing, vChain AB

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Lundh, Director Sales and Marketing, vChain AB +46 72 730 7440

Lars Wallin, Global Supply Chain Program Manager, Scanfil Sweden AB +46 709 28 66 85

Fredrik Lindow, Global Supply Chain Director, Scanfil Sweden AB +46 766 23 45 89