vChain förvärvar mjukvaruplattformen I-Deal Purchase

2018-10-29

Pressmeddelande

vChain har idag tecknat avtal om att förvärva I-Deal Purchase från VFM International AB, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling samt tillhandahållande av mjukvarulösningar inom avvikelsehantering (EMS -Exception Management Systems) för inköp, order och planering.

Genom förvärvet stärker vChain sitt erbjudande och kan erbjuda en än mer långtgående kontroll av kundernas flöden med fokus på automatiserad övervakning inom inköp, order och distribution.

I-Deal Purchase tillhandahåller en molnbaserad EMS tjänst (Exception Management System) för inköpsorderövervakning och blir ett naturligt komplement i vChains portfölj av tjänster och kommer på sikt att erbjudas till vChains kunder under varumärket Globl.

I-Deal blir ett starkt komplement till vChains befintliga utbud och ett naturligt steg i vår ambition att leverera tjänster som underlättar våra kunders vardag och beslutsfattande. Genom förvärvet får vi också möjlighet att leverera en en mer komplett lösning till våra kunder från det att ett behov skapas till leverans hos kunden där vi kan övervaka hela flödet.

Inom VFM finns ett stort kunnande inom utveckling av mjukvara för supply chain relaterade tjänster som nu kommer komma alla vChains kunder till del, säger Carl-Henrik Lundh, marknadsdirektör på vChain.

I -Deal Purchase har utvecklats och marknadsförts av VFM International som grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Lund. Förvärvet görs från den nuvarande ägaren som kvarstår i en rådgivande roll.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Lundh, Director of Sales and Marketing: +46 (0) 72 730 7440